KANKERTHERAPIE - CHEMO OF KAN IK KIEZEN

welkom | forum | video | links

Inhoudsopgave van het boek "Chemo? Of kan ik zélf kiezen?"

(voorpublicatie met toestemming van de auteur)

Ik het boek "Chemo, of kan ik zélf kiezen" worden een aantal zaken besproken, zoals oorzaken omgevingsfactoren en risicofactoren voor het ontstaan van kanker. Ook worden er verschillende hoofdstukken gewijd aan de belangen van de farmaceutische industrie, en de gevolgen daarvan.

chemo of kan ik zelf kiezenAlvorens u gaat lezen is het van belang te weten wat de doelstelling van dit boek is. Waarom? Omdat u zich aanvankelijk zult gaan afvragen waar de veelal onrustbarende en niet zelden schokkende informatie naar toe voert. Het gaat mij, en naar ik hoop ook u, om de therapievrijheid van de terminale kankerpatiënt in Nederland. Een dergelijk doel zal u, als u nog niet direct dan wel indirect geconfronteerd werd met de diagnose kanker, beslist vreemd voor komen. Met name in een land als het onze, met het hoge peil van zorg in een democratische setting, zou toch de genezing van de patiënt centraal moeten staan?! Zo eenvoudig blijkt het echter niet te liggen, zoals we nog zullen zien. Financiële aspecten -in de meest ruime zin van het woord- en starheid in het wetenschappelijk denken liggen ten grondslag aan een uiterst merkwaardige interpretatie van de Eed van Hippocrates.
Gegeven de invloed van de farmaceutische industrie, de belangenverstrengeling met de medische wereld (wel het medisch-farmaceutisch complex genoemd) en de ongelooflijke manipulaties met statistieken over het vermeende succes van chemotherapie en vaccins, worden we als patiënt collectief misleid en is vrijwel niemand in staat om na de diagnose kanker de voorgestelde ‘reguliere’ behandeling met de nodige scepsis aan te horen.
Drs. H. J. Trentelman

kankertherapie bekijk de volledige inhoudsopgave van het boek (pdf)KANKERTHERAPIE

kankertherapie Ken de 9 signalen van kanker
kankertherapie Vitamine B17
kankertherapie Probiotica
kankertherapie MMS 21
kankertherapie het falen van de chemotherapie (pdf)
kankertherapie candida - wat is het (pdf)
kankertherapie Gardasil - door Drs. Trentelman (pdf)
simoncini interview met Dr. Simoncini (pdf)
kankertherapie vitamine D en kanker (pdf)
kankertherapie Chemo? Of kan ik zélf kiezen?

Chemo? Of kan ik zélf kiezen? - Inhoudsopgave door Drs. H. J. Trentelman

  kanker-therapie is valid xhtml